Moji milí,

Je tomu 2 dny, co se dveře našeho studia zavřela za posledními studenty….situace je vážná, nemůžeme jí ignorovat či znevažovat a je třeba jí reflektovat.
Uvnitřnění a obrácení pozornosti dovnitř je stav, který se vám snažím navodit na začátku každé lekce, před tím, než začneme zpívat úvodní chant; invocation to Patanjali. Ve chvíli, kdy se vaše oči zavřou, začnete naslouchat svému dechu, pozorujete sami sebe a naciťujete své nejhlubší roviny…vše se zastaví, rozhostí se klid a vy jste připraveni začít svou jógovou praxi….
Chaos, strach, frustrace, úzkost, ale i manipulace hoaxem a desítkami protichůdných zpráv nás destabilizují a dostávají do stavu určité paralýzy. To nás nutí se dozvědět ještě více a chtít situaci aktivně řešit….touha po řešení není nic jiného než naše abstinenční příznaky…naše minulé nastavení na výkon, výsledky a průlet životem…

Již dva dny sedím a přemýšlím jak s vámi komunikovat a jak nejlépe pomoci celé naší komunitě. On-line lekce jsem vzdala. Nechci kráčet stejnou cestou jako ostatní, necítím to tak. Vím proč. Jsme stále napojeni na naše telefony a jiná zařízení, žijeme život v “cyber space”. Já učím jinak. Vím, že kontakt přes smyslové vnímání, korekce a demonstrace s reagováním na potřeby studentů, či skupiny je to co BKS Iyengar předával z generace na generaci. Já chci pokračovat klasickou a tradiční cestou. Vím, že se situace brzy uklidní a zase se budu schopná s vámi potkat ve fyzické formě ne on-line.

Prosím cvičte, praktikujte pranayama, sedněte si k meditaci, využijte následujících 10 dní ke kontemplaci…vše co se děje má hlubší filozofickou a astrologickou podstatu. Naše společnost je prohnilá, to co bylo už nikdy nebude stejné! Máme šanci začít znovu a lépe. My už na tom s mými nejbližšími kolegyněmi pracujeme.

Každý den zpívám mantry za nás za všechny a cítím, že má spirituální praxe mi dává sílu, víru a naději! Bude dobře a vše začne znovu, tak jak to ve stavu “teď a tady” budeme iniciovat! Pojďte do toho se mnou.

Helena KB