Jóga je označení pro fyzickou, mentální a spirituální disciplínu, která má kořeny ve staré Indii. Jeden z nejpropracovanějších konceptů jógy jsou Patanjaliho Sutry. Patanjali definoval cíl jógy jako zklidnění těkavé mysli (citta vrtti nirodah).

Iyengar Yoga je klasický a tradiční styl jógy nazývaný podle svého zakladatele mistra B.K.S. Iyengara (*1918 – † 2014), následovníka učení Patanjaliho.

Styl se liší od ostatních, především komerčních stylů jógy, důrazem na detail a precizním provedení asán.

Přirozená logika výuky, založená na skládání pozic do sekvencí, umožňuje správné a fyziologické nastavení kloubů, návaznou svalovou akci a podporuje pokrok v získávání síly, pružnosti a koncentrace.

Iyengar jóga je výjímečná systematičností postupu výuky a především čistotou metody, která se vyvinula z celoživotní každodenní fyzické a spirituální praxe Guruji B.K.S. Iyengara.

„Regular practise of yoga can help you to face the turmoil of life with steadiness and stability.“ 

Pravidelné cvičení Iyengar jógy přináší množství pozitivní energie a zlepšení fyzické i psychické rovnováhy. Pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů a vede k uvědomění si vlastního těla. A v neposlední řadě posiluje nejdůležitější svalové partie a tím přináší úlevu vašim kloubům a páteři.

Různé ásány mají odlišný efekt na tělo. Základní pozice učené z počátku budují sílu a výdrž, zlepšují svalový tonus, flexibilitu a nastavení těla v prostoru. Cvičení některých (restorativních) pozic současně zmenšuje únavu a zklidňuje psychické napětí. Jóga také ovlivňuje mysl a zlepšuje koncentraci.

Učitelé Iyengar jógy se během svého tréninku a své praxe vzdělávají v anatomických znalostech a základních fyziologických funkcí lidského těla. Jsou školeni k preciznímu vedení jednotlivých lekcí. Hlavním cílem je naučit studenta uvědomit si své tělo a jeho správné nastavení v jednotlivých pozicích. Každý učitel je průvodcem studenta na cestě k poznání a celkové transfomaci.

Co můžete očekávat od certifikovaných lektorů při výuce Iyengar jógy?

  • Precizní užití jazyka ze strany lektora, stejně jako individuální korekce
  • Používání pomůcek (deky, bloky, židle a pásky), které přizpůsobují jógové pozice individuálním potřebám
  • Způsob použití jógy k ulehčení zdravotních neduhů a stresu
  • Bezpečný a systematický posun v jógových pozicích směřující k vývoji schopnosti a dovednosti
  • Sekvence, které rozvíjí sílu, flexibilitu, výdrž a správné tělesné nastavení
  • Integraci jógové filosofie s praktiováním asán
  • Začlenění cvičení do denního života

Nejen zdraví lidé mohou mít užitek z praktikování Iyengar jógy, je totiž vhodná také pro osoby se zdravotními potížemi. Problémy jako například bolesti zad, deprese, vysoký krevní tlak, oslabený imunitní systém mohou být úspěšně eliminovány pomocí unikátních terapeutických postupů a sekvencí pozic, které Guruji Iyengar vymyslel a do dnešní doby jeho následovníky zdokonalovány.