Zdeňka Struhovská

Iyengar jóga pro mě znamená cestu k sobě zdokonalování sebe sama. A to nalezením rovnováhy mezi tělem a duší, prohloubením lásky k sobě i druhým, víru ve zdravý a klidný život. 

Iyengar jóga vyvolává vděčnost za poskytnutí šance pro každého, tedy i pro mě, poznat techniku praktikování a prohloubit preciznost nastavení ásán i za použití tolik důležitých cvičebních pomůcek, které jsou její nedílnou součástí. 

Přináší mi pocit  klidného a bezpečného žití, sílu i uvolnění, inspiraci a kreativitu pro další tvorbu mého života. 

Vidím v ní velkou šanci předávat její umění dalším praktikujícím, kteří chtějí jít touto cestou, a to s lehkostí, radostí a láskou.

Nejbližší lekce lektora