Pravidelné on-line lekce s Helenou:


Ásanová praxe – veřejné lekce dle úrovní

pondělí/ středa / pátek/ neděle

Pránajáma

úterý / čtvrtek / sobota / neděle 

Semi-private classes

čtvrtek 


Workshopy ve studiu se zaměřením

3. 12. 2022
10. 12. 2022
Workshop s Adélou

Kurzy s Helenou
17. – 18.12. 2022
Intensive s Helenou