Pravidelné on-line lekce s Helenou od září:


Ásanová praxe – veřejné lekce dle úrovní

pondělí/ středa / pátek/ neděle

Pránajáma

úterý / čtvrtek / sobota / neděle 

Semi-private classes

úterý / čtvrtek 


Workshopy ve studiu se zaměřením

10. 9. 2022
24. 9. 2022 
15. 10. 2022
16. 10. 2022
Workshop s Helenou
29. 10. 2022
Workshop s Honzou
12. 11. 2022

Kurzy s Helenou