Iyengar yoga institut Praha se nachází v samém centru Prahy, ve Vodičkově ulici. Byl založen Helenou Kubrychtovou Bartovou a jejím teamem v roce 2014 s požehnáním členů rodiny BKS Iyengara z Indické Puny.

Je místem, kde se učí jóga trochu jinak. Klasickou cestou s pevnou metodologií, která vede studenty nejen k rozvoji a poznání fyzického těla, ale i k určité transformaci a uvědomnění si sama sebe na cestě životem. Z výuky probíhající v institutu velice rychle pochopíte, že jóga není jen mechanické provádění pozic v potu tváře na podložce!

Výuka je vedena certifikovanými lektory, kteří procházejí tříletým studiem jdoucím do hloubky a ke všem jemným detailům.
Skupinové lekce probíhají 6 dní v týdnu, ve dvou, pomůckami plně vybavených sálech, skoro po celý den. Jsou rozděleny podle stupně pokročilosti studenta, ale i podle kvalifikace lektora (senior, introductory, trainee). Lektoři s nejvyšší kvalifikací (senior teachers) jsou zkušení učitelé, kteří vedou nejen skupinové lekce, ale zaměřují se i na výuku studentů s různými zdravotními omezeními. Therapy lekce jsou oblíbené a vyhledávané právě proto, že vedou studenty k pochopení jejich zdravotních problémů nejen na fyzické úrovni. Díky pravidelnému cvičení Iyengar jogy mnozí studenti, díky své píli a kontinuální praxi, dosahují nejen zlepšení, ale někdy i úplného vyřešení
zdravotních omezení.

Mimo klasickou skupinovou výuku nabízí institut privátní lekce, řadu workshopů zaměřených tématicky, ale i speciální kontinuální výuku pro pokročilé studenty s delší praxí, kteří chtějí jít do hloubky a po delším studiu s mentory/seniorními učiteli se stát certifikovanými lektory Iyengar yogy.

Pokud chcete praktikovat v krásném, s láskou a citlivostí vytvořeném prostředí, nepřeplněných sálech plných denního světla, přijďte vyzkoušet jógu do Iyengar Yoga institutu Praha.