Private s Helenou (60 min.)

Čas lekce: 11:00 - 12:00

Lektor: Helena Kubrychtová Bártová

Jazyk: CZ/EN

Místnost: Malý sál

Cena: 2000 Kč

Zpět na rovzvrh lekcí