Helena Kubrychtová Bártová

Dosažený stupeň vzdělání:
CERTIFIED IYENGAR YOGA TEACHER INTERMEDIATE SENIOR II
Učí studenty těchto úrovní: L1/L2/L3/L4

Učí v jazycích: CZ, EN

Už jako „malá holka” jsem byla fascinována všemi, co mě něco učili a předávali mi tím pohled na svět a život. Pohyb, tělo a fyzično pro mě vždycky znamenalo výzvu. V určitý moment došlo k propojení. Řízením osudu jsem byla vmanipulována a nasměrována k výuce předškolních dětí. Věděla jsem, že je to jen přechodná stanice, ale dostala jsem opravdu kvalitní pedagogické vzdělání se širokou škálou možností rozvoje. Hudební a tělovýchovné mě inspirovalo nejvíce. Následovala FTVS UK a jedny z nejlepších let mého života, nejen z hlediska zábavy, ale také poznání ve vazbě na pohyb a fyzické tělo.

Mnoho sportů a velká zátěž se podepsaly na držení těla a páteři. Hledala jsem a má intuice šeptala: “jóga”. Ještě jsem ale nebyla připravena. Potápění kompletně strhlo mou pozornost. 10 let spolupodílení se na chodu potápěčské školy a nekonečné hodiny se studenty pod vodou mi daly možnost pocítit, co to je být zodpovědnou učitelkou, lektorkou, průvodcem, ale i “soulmate” svým žákům. Bylo to velmi přínosné období, na odborné i osobní úrovni.

Pak už přišlo obrácení k józe a krátce po té k Iyengar józe naplno. Psal se únor 2002 a já vyrazila do Miami potkat svého prvního Iyengar učitele. Má cesta se otevřela, osud se naplnil, záhy jsem pochopila, co je má “dharma” – životní cesta a poznání. Několikaleté studium v Amsterdamu vystřídal Londýn a indická Puna, kde se vzdělávám dodnes. Iyengar Yoga Institut jsem založila ve spolupráci se svým teamem, kterého si nesmírně vážím, v roce 2014.

Vzdělávání v rámci systému Iyengar yogy nemá konce, je to cesta bez hranic a přináší pravé poznání. Pokud chcete, vydejte se na ní se mnou.. Váš život se promění a přijde postupné procitání, vaše vnitřní “Já”, intuice, začne promlouvat!

Je to tak osvobozující, začnětě hned teď!

Nejbližší lekce lektora