Mentoring program je cesta k prohloubení praktických i teoretických znalostí v rámci unikátního, po světě nejrozšířenějího systému jógy s historií a tradicí. Studium Iyengar jogy je vhodné nejen pro nadšené praktikující se zájmem o vlastní transformaci a pochopení své životní cesty, ale i pro potenciální nové učitele Iyengar jógy. Především je ale určen pro všechny, kteří mají zájem zúčastnit se 10 intenzivních workshopů během jednoho kalendářního roku pod vedením zkušeného mentora.

Výraz “mentoring” vzešel z přání zakladatele Guruji BKS Iyengara a tkví v jednoduché, ale přesto velmi důležité skutečnosti: každý učitel by měl být především nadšeným a zvídavým studentem. Vlastní snaha a zájem o studium je samozřejmou nutností. Nezbytným a základním předpokladem je ale také pravidelná a kontinuální praxe pod vedením zkušeného, minimálně seniorního, učitele (tzv. mentora).

Iyengar jóga jako metoda výuky jógy má své celosvětové centrum v Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (dále RIMYI) v jihoindické Puně, kde v současnosti bydlí a učí děti i vnoučata BKS Iyengara, především Geeta, Prashant a Abhijata. RIMYI od roku 2017 začalo klást důraz na formu mentoringu jako systematického přístupu k rozvoji vzdělávání studentů, budoucích učitelů a již certifikovaných učitelů Iyengar jógy. Detailní informace naleznete v komunikaci Geety všem Iyengar jóga asociacím z roku 2017 (ZDE).


Iyengar Yoga Institut Praha nabízí mentoring pod vedením 2 učitelů:

  1. Helena Kubrychtová Bártová (Intermediate Senior II. Iyengar Yoga Teacher)
  2. Olga Zvontcova (Intermediate Senior II. Iyengar Yoga Teacher)

V rámci deseti navazujících intenzivních víkendových workshopů (leden – prosinec) budete rozvíjet vlastní ásanovou praxi, dotknete se práce s dechem, a navíc se seznámíte se základy jógové filozofie (5 přednášek) a anatomie (5 přednášek).

Podrobné info pro rok 2019 naleznete ZDE.