Lívia Bartušková

K józe mě přivedl můj celoživotní zájem o sport a pohyb obecně a zároveň mě vždy fascinovaly možnosti

budování duševní stability a životní rovnováhy.

Má cesta k józe byla takříkajíc křivolaká.

Ze začátku to pro mě byla pouze fyzická výzva, následně způsob duševní a myšlenkové relaxace a po té

rovněž forma fyzioterapie, která mi pomáhala od bolesti těla či jeho částí. Jóga se pro mě stala také formou učení se trpělivosti, pokory a přijetí věcí tak jak jsou a v neposlední řadě také výzvou překonávat svoje hranice a slabosti a schopnost jednoduše se těšit z postupného zlepšování a uvědomovat si moment přítomnosti a splynutí s ním.

Příjemné cvičení a objevování sebe samých!

Nejbližší lekce lektora